Спосіб отримання спиртового екстракту з бурштину (Патент на корисну модель № 146711)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб отримання спиртового екстракту з бурштину, що включає очищення і подрібнення сировини, заливання її екстрагентом, екстрагування бурштину при перемішуванні, зливання суміші та її фільтрацію для розділення шроту та екстракту, який відрізняється тим, що як екстрагент використовується спиртовий розчинник, процес екстрагування проводять із застосуванням низькочастотних механічних коливань частотою 3-9 Гц протягом 40-80 хвилин за температури 50-75 °C, а гідромодуль розчинник:бурштин складає 4:1-10:1. A method of obtaining an alcoholic extract from amber, including purification and grinding of raw materials, filling it with extractant, extracting amber with stirring, draining the mixture and filtering it to separate meal and extract, characterized in that the extractant is an alcoholic solvent, the extraction process is carried out using low-frequency mechanical oscillations with a frequency of 3-9 Hz for 40-80 minutes at a temperature of 50-75 ° C, and the hydromodule solvent: amber is 4: 1-10: 1.

Опис

Ключові слова

віброекстрактор, екстрагування, рослинна сировина, vegetable raw materials, vegetable raw materials, extraction, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв, кафедра експертизи харчових продуктів

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель 146711 UA, МПК B01D 11/02 (2006). Спосіб отримання спиртового екстракту з бурштину / Чорний В. М., Мисюра Т. Г., Попова Н. В., Зав'ялов В. Л. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u202007163 ; заявл. 09.11.2020 ; опубл. 10.03.2021, Бюл. № 10.

Зібрання