Методи побудови лінійної економічної моделі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2001

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

виробничі ресурси, прибуток, виробнича функція, production resources, outcome, production function, кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І.

Бібліографічний опис

Методи побудови лінійної економічної моделі / Т. Громова, І. Борисевич, Г. Сирова, О. В. Островська // Програма і тези доповідей 67-ї наукової конференції молодих вчених аспірантів і студентів, 24 – 25 квітня 2001 р. - К. : НУХТ, 2001. – Ч. 1. – С. 95