Спосіб перемішування водних розчинів (Патент № 54295)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Винахід відноситься до хімічної, харчової, мікробіологічної та ін. промисловостях, біометалургії, електрохімії і може застосовуватися для рівномірного перемішування водних розчинів на будь-якому рівні від декількох мікрон до декількох сантиметрів. The invention relates to the chemical, food, microbiological, biometalurhiyi, electrochemistry and can be used for uniform mixing of aqueous solutions at any level from a few microns to a few centimeters.

Опис

Ключові слова

магнітне поле, magnetic field, кафедра технології оздоровчих продуктів, магнітогідродинамічне перемішування, феромагнітні елементи, мagnetohydrodynamic stirring, ferromagnetic granules

Бібліографічний опис

5
Патент № 54295А. Кл.В01F13/08. Спосіб перемішування водних розчинів / Горобець С. В., Гойко І. Ю., Касаткіна Т. П. – № 2002075832 ; заяв. 15.07.2002; опубл. 17.01.2005.

Зібрання