Практичні аспекти динамічного аналізу роботи маніпулятора

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Представлено розробку методики формалізованого підходу до кінематичного й динамічного аналізу маніпулятора в середовищі ПП Mathcad. The development of a method of a formalized approach to the kinematic and dynamic analysis of a manipulator in the environment of the Mathcad PP is presented.

Опис

Ключові слова

пакування, маніпулятор, динамічний аналіз, методика, packing, manipulator, dynamic analysis, methods, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Практичні аспекти динамічного аналізу роботи маніпулятора / Д. Р. Іващенко, Л. О. Кривопляс-Володіна, Г. Р. Валіулін, О. А. Вітюк // Новітні технології пакування : матеріали доповідей ХVIIІ Науково-практичної конференції молодих вчених, 12 квітня 2019 р., додаток до журналу «Упаковка». - К. – 2019. – С. 71-73.