Використання спіруліни у виробництві кормів для птахофабрик

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2003

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглядаються мікроводорості спіруліна які за хімічним складом і поживними властивостями немає собі рівних у світі. Білки, вміст яких сягає до 70%, велика кількість амінокислот, мінеральних речовин. Враховуючи все це спіруліна може стати цінною добавкою як в домашньому так і в промисловому птахівництві. Рассматриваются микроводоросли спирулина которые за химическим составом и питательными свойствами не имеет себе равных в мире. Белки, содержимое которых достигает до 70%,большое количество аминокислот, минеральных веществ. Учитывая все это спирулина может стать ценной добавкой как в домашнем так и в промышленном птицеводстве. Spirulina microalgae considered that the chemical composition and nutritional quality is unmatched in the world. Proteins, the content of which is up to 70%, a large number of amino acids and minerals. Given all that spirulina can be a valuable addition to your home as well as in the poultry industry.

Опис

Ключові слова

спірулина, біомаса, збалансовані корми, spirulina, biomass, balanced feed, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Шафран, Н. В. Використання спіруліни у виробництві кормів для птахофабрик / Н. В. Шафран, А. І. Салюк, А. В. Котинський // 69-та наукова конференція молодих вчених, аспірантів і студентів : тези доповідей. – 2003. – Ч. 2, № 10.