Досвід використання білоквмісної сировини у технології вівсяного печива

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті обґрунтовано доцільність використання рослинної білоквмісної сировини у вівсяному печиві з метою підвищення вмісту білків. Розглянуто існуючі тенденції в напрямку удосконалення харчової та біологічної цінності борошняних кондитерських виробів. The article possibility of using vegetable protein raw in oatmeal cookies to improve the protein. The existing trend towards improvement in the food and biological value of pastry products.

Опис

Ключові слова

печиво, cookies, білковмісна сировина, protein-free raw materials, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Досвід використання білоквмісної сировини у технології вівсяного печива / О. С. Кобець, О. В. Арпуль, С. В. Олійник, В. Ф. Доценко // Научный взгляд в будущее.– Одесса : КУПРИЕНКО СВ, 2017. – Выпуск 6, Том 2.– С. 64-69.

Зібрання