Значення жіночої творчості доби Романтизму

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Статтю присвячено дослідженню виникненню жіночого писемництва на початку першої половини XIX століття. Введення в науковий обіг зазначених матеріалів сприятиме поглибленню подальших досліджень у галузі російської літератури.

Опис

Ключові слова

дослідницька діяльність, жіноча творчість, література, вплив, исследовательская деятельность, женское творчество, литература, research activity, influence, women creation, literature, кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації

Бібліографічний опис

Власенко, Л. В. Значення жіночої творчості доби Романтизму / Л. В. Власенко // Філологічні науки: сучасні тенденції та фактории розвитку : Міжнародна науко-практична конференція, 14-15 лютого 2014. - Одеса, 2014. – С. 5-9.