Кекс функціонального призначення (Патент на корисну модель № 47918)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Кекс функціонального призначення містить пшеничне борошно, цукор-пісок, маргарин або вершкове масло, меланж, соду, вуглеамонійну сіль, есенцію. Додатково містить лактулозу. A cake of functional purpose comprises wheat flour, granulated sugar, margarine or butter, mélange, baking soda, ammonium carbonate, essence. It is supplemented with lactulose.

Опис

Ключові слова

кекс функціонального призначення, cake of functional purpose, лактулоза, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів, lactulose

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 47918 UA, МПК А 23 G 3/00 (2009). Кекс функціонального призначення / Дорохович А. М., Лиман Н. П. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u2009 10067 ; заявл. 05.10.09 ; опуб. 25.02.10, Бюл. №4, 2009 р.

Зібрання