Scientific basis of enviromental assessment in food processing

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

quality, products, environmental assessment, international standardization, якість, продукти, екологічне оцінювання, міжнародна стандартизація, качество, продукты, экологическое оценивание, международная стандартизация, кафедра іноземних мов професійного спрямування, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Scientific basis of enviromental assessment in food processing / O. V. Tohachynska, O. V. Nychyk, L. V. Yurchuk, O. M. Salavor // Food Science for Well-being (CEFood 2016) : 8th Central European Congress on Food 2016 : book of Abstracts, 23-26 May 2016. – K. : NUFT, 2016. – P. 127.