Енергоефективна технологія ректифікованого етилового спирту

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Одним із шляхів ресурсо- і енергозбереження є оптимізація роботи теплообмінного обладнання брагоректифікаційних установок, вибір і обґрунтування схеми приєднання продуктових і водяних трубопроводів до дефлегматорів і конденсаторів, а також організація парових потоків живлення колонного обладнання. Для ефективного виділення і концентрування летких домішок спирту в розгінній колоні необхідною умовою є додаткові витрати тепла на їх нагрівання до температури 75-80 оС, що відповідає температурі на тарілці живлення, а також збільшення витрати гріючої пари до 25 кг на 1 дал спирту, введеного в колону. Метою роботи є дослідження ефективності інноваційної енергозберігаючої технології у виробничих умовах і доцільності її використання. Для вирішення поставленої задачі авторами розроблений спосіб ректифікації, що передбачає подачу на тарілку живлення розгінної колони спиртовмісних фракцій у вигляді пари, що не сконденсувалася в сепараторі вуглекислого газу, дефлегматорах бражної, епюраційної (головну фракцію) і спиртової колон (непастеризований спирт). Для реалізації інноваційної технології відпадає необхідність включення в роботу конденсаторів колонного обладнання, додаткової витрати гріючої пари на нагрівання потоків живлення для видалення і концентрування летких домішок в розгінній колоні. Дослідження проводились у виробничих умовах ДП «Чуднівський спиртовий завод». Встановлено, що спосіб дозволяє зменшити витрати гріючої пари на вилучення етилового спирту із спиртовмісних напівпродуктів і побічних продуктів брагоректифікації в розгінній колоні на 30 %, а металоємність теплообмінного обладнання на 15 %.

Опис

Ключові слова

ректифікований спирт, енергозбереження, леткі домішки, спиртовмісні фракції, конденсатор, rectified alcohol, energy saving, volatile impurities, alcohol-containing fractions, condenser, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Ободович, О. М. Енергоефективна технологія ректифікованого етилового спирту / О. М. Ободович, Ю. В. Булій // Проблеми теплофізики та теплоенергетики : тези доповідей XIII Міжнародної онлайн конференції, 7-8 листопада 2023 р. – Київ : НАНУ, 2023. – С. 83