Сутнісна характеристика інновацій, інноваційної діяльності та інноваційних процесів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У посібнику узагальнено найважливіші принципи ефективного здійснення інноваційної діяльності на рівні підприємства як основного суб’єкта господарювання в економічному середовищі, особливості прояву економічних законів і закономірностей в інноваційній діяльності. Висвітлено теоретичні засади інноваційної діяльності, становлення та сучасні тенденції розвитку теорії інновацій, їхню роль у забезпеченні конкурентоспроможності сучасного підприємства, типи й складові інноваційної політики та інноваційної стратегії, механізм управління інноваційним потенціалом підприємства. Розглянуто систему управління інноваціями підприємства, сучасні організаційні форми реалізації інновацій, форми і джерела фінансування, напрями державної підтримки інноваційної діяльності. Окремо висвітлено тему «Франчайзинг як особлива форма розвитку інноваційної діяльності».

Опис

Ключові слова

інновація, інноваційна діяльність, інноваційний процес, інноваційний потенціал, innovation process, іnnovation, innovation potential, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Левченко, Ю. Г Сутнісна характеристика інновацій, інноваційної діяльності та інноваційних процесів / Ю. Г Левченко // Економіка і організація інноваційної діяльності : навч. посібник. – Київ : Кондор, 2013. – С. 8–39.