Частотно-часове представлення сигналів для моніторингу якості електроенергії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У роботі представлені нові технології для контролю якості електричної енергії та методи обробки сигналів електричних мереж з типовими спотвореннями. Запропонована процедура обробки сигналів для системи моніторингу якості електроенергії. The paper presents new technology for quality control of electrical energy and methods of signal processing power networks with typical distortion. The proposed procedure for processing signals for power quality monitoring system.

Опис

Ключові слова

моніторинг, сегментація, метод опорних векторів, monitoring segmentation, method of support vectors, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління, кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки

Бібліографічний опис

Поворознюк, Н. І. Частотно-часове представлення сигналів для моніторингу якості електроенергії / Н. І. Поворознюк, Я. В. Смітюх, О. О. Бевз // Автоматика / Automatics – 2013 : матеріали ХХ Міжнародної конференції з автоматичного управління, 25–27 вересня 2013 р. – Миколаїв : НУК, 2013. – С. 336.