Розвиток малого і середнього підприємництва — база існування середнього класу в суспільстві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Представники середнього класу — соціально свідомі індивіди, з належним рівнем освіти та кваліфікації, високим професіоналізмом та наявністю мотивацій до підприємництва. Фундаментальною історичною основою формування середнього класу, як фактору пом’якшення соціальної напруги і демократизації ринкових відносин, та фактору впливу на рівень зайнятості населення і гнучкість ринку праці, є власники малого і середнього бізнесу. Representatives of the middle class - socially conscious individuals with proper education and training, high Professionalism and motivation for entrepreneurship. The fundamental historical basis for the formation of the middle class as a factor mitigating the social tensions and democratic market economy, and factors influencing the level of employment and labor market flexibility are the owners of small and medium business.

Опис

Ключові слова

середній клас, економічне зростання, ринкова економіка, middle class, economic growth, market economy

Бібліографічний опис

Сухіх, О. А. Розвиток малого і середнього підприємництва — база існування середнього класу в суспільстві / О. А. Сухіх // Проблеми і перспективи розвитку фінансів, обліку і маркетингу в сучасному середовищі : програма і матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів, 25–26 жовтня 2012 р. – Київ : НУХТ, 2012. – С. 248–249.