Синтез САР швидкості електроприводу з робастним регулятором

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

При роботі електроприводів технологічних агрегатів виникають режими роботи із різкою зміною навантаження. Для стабілізації частоти обертання електроприводі при вказаних навантаження і в умовах неповної інформації про об'єкт керування і навантаження може застосовуватись керування робастне керування. When using electric technological units occur modes with an abrupt change of load. To stabilize the rotation frequency electric at specified load and under conditions of incomplete information about the object and control load control can be used robust control.

Опис

Ключові слова

електропривод, регулятор, синтез САР, CAP synthesis, power regulator, кафедра електропостачання і енергоменеджменту

Бібліографічний опис

Клименко, Ю. О. Синтез САР швидкості електроприводу з робастним регулятором / Ю. О. Клименко, С. М. Балюта // Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 558.