Регулярна насадка для тепломасообмінних процесів (Патент на винахід № 32499)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2000

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Винахід відноситься до конструкції регулярних насадок, що використовуються для уловлювання завислих краплинок рідини з газопарорідинних потоків в апаратах для тепломасообмінних процесів, і дозволяє зменшити вторинне винесення рідини і збільшити граничну швидкість газопарорідинного потоку шляхом покращення умов відведення вловленої рідини. Насадка складається з листів з просічними отворами, що мають форму ромба, забезпеченими пелюстками, що повторюють форму отворів. Між рядами отворів виконані гофри в вигляді розширених всередину окружних канавок. Повернені вниз поверхні пелюсток мають рифлення.

Опис

Ключові слова

газопарорідинний потік, гофри, окружні канавки, gassteamliquid flow, corrugations, circumferential grooves, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв

Бібліографічний опис

Патент України на винахід № 32499, МПК 5 B01 J 19/30 Регулярна насадка для тепломасообмінних процесів / Марценюк О. С. – № 4447879 ; заявл. 24.06.1988 ; опубл. 15.12.2000, Бюл. № 7.

Зібрання