Вплив якості компонентів на забарвлення майонезів та майонезних соусів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У роботі розглянуто питання формування забарвлення майонезів та майонезних соусів. Які компоненти визначають кінцевий колір продукту та яка міра їх впливу на забаврлення. Для дослідження використовували RGB модель, індекси жовтизни та білизни. This article considered questions of forming the color of mayonnaise and mayonnaise sauces are considered. What components determine the final color of the product and what is the degree of their influence on the play. For the study, the RGB model, yellowness indices and linen were used.

Опис

Ключові слова

майонез, гірчичний порошок, яєчний порошок, забаврлення, RGB модель, mayonnaise, mustard powder, egg powder, colour, RGB model, кафедра експертизи харчових продуктів

Бібліографічний опис

Пугаєва, С. А. Вплив якості компонентів на забарвлення майонезів та майонезних соусів / С. А. Пугаєва, О. О. Петруша // Інновації в управління асортиментом, якістю та безпекоютоварів і послуг : матеріали V-ої міжнародної наук.-практ. конф. – Львів : Видавництво «Растр-7», 2017. – С. 115-117.