Тенденції змін споживчих уподобань на ринку харчових продуктів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проаналізовано стан споживання продуктів харчування в динаміці протягом 2012–2019 років та визначено споживчі уподобання за зазначений період. Окреслено зміни у попиті у зв’язку із розвитком онлайн замовлень та швидкою доставкою. Визначено тенденції в зміні прихильностей споживачів щодо переходу від калорійної їжі до здорового харчування. The state of food consumption in the dynamics during 2012–2019 is analyzed and consumer preferences for the specified period are determined. Changes in demand due to the development of online orders and fast delivery are outlined. Trends in changing consumer preferences for the transition from high-calorie to healthy eating have been identified.

Опис

Ключові слова

кафедра маркетингу, споживчі уподобання, ринок харчових продуктів, повноцінне харчування, доходи населення, споживчий кошик, зростання попиту, онлайн замовлення, consumer preferences, food market, complete nutrition, income of the population, consumer basket, growing demand, online ordering

Бібліографічний опис

Страшинська, Л. В. Тенденції змін споживчих уподобань на ринку харчових продуктів / Л. В. Страшинська, О. М. Пєтухова, Д. О. Сімкін // International scientific innovations in human life : proceedings of XI International scientific and practical conference, 11-13 May 2022. – Manchester, United Kingdom, 2022. – Pp. 743–746