Коферментація курячого посліду з відходами виробництва біодизелю

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Вперше проведено дослідження метанової ферментації курячого посліду з відходами виробництва біодизелю. Отримані результати свідчать про те, що використання гліцерину у якості косубстрату при метановій ферментації даних відходів за наведених параметрів процесу є недоцільним.For the first time, methane fermentation of chicken manure with biodiesel production was conducted. The results obtained indicate that the use of glycerol as a cosubstrate in methane fermentation of waste data in the above process parameters is impractical.

Опис

Ключові слова

кафедра харчової хімії, біогаз, biogas, метанова ферментація, methane fermentation, коферментація, cofermentation, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Шаповалов, Є. Б. Коферментація курячого посліду з відходами виробництва біодизелю / Є. Б. Шаповалов, С. О. Жадан // Розвиток біоенергетичного потенціалу в сільському господарстві : матеріали доповідей ІІІ-го Міжнародного науково-практичного семінару, 9 – 10 лютого 2018 р. – Київ : 2018. - C. 90-93.