Poзpoбкa нaпpямiв пiдвищення фiнaнсoвoї стiйкoстi стpaхoвикa нa oснoвi aнaлiзу фiнaнсoвoї звiтнoстi

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

кафедра фінансів, фінансова звітність, страхування, страхова компанія, фінансова стійкість, управління фінансовою стійкістю

Бібліографічний опис

Гаєвська, O. Г. Poзpoбкa нaпpямiв пiдвищення фiнaнсoвoї стiйкoстi стpaхoвикa нa oснoвi aнaлiзу фiнaнсoвoї звiтнoстi : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 072 Фінанси, банківська справа та страхування / Oксaна Генадiївна Гаєвська ; наук. керівник Володимир Михайлович Стецюк. – Київ, 2022. – 108 с.