Іноземне інвестування в економіку України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Зростаюча глобалізація світової економіки створює якісно нове середовище економічного зростання країн та визначає важливість дослідження вільних рухів іноземних капіталовкладень. Іноземні інвестиції відіграють важливу роль у розвитку будь-якої країни, оскільки полягають у залученні не лише необхідного обсягу капіталу, а й трансферті сучасних технологій, ноу-хау та методів управління. The increasing globalization of the world economy creates qualitatively new environment for economic growth and emphasizes the importance of the study of free movement of foreign investment. Foreign investments play an important role in the development of any country, as are to attract not only the required amount of capital, but also transfers of modern technology, know-how and management techniques.

Опис

Ключові слова

світова економіка, іноземні капіталовкладення, сучасні технології, global economy, foreign investment, modern technology, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Кульбач, Ю. Іноземне інвестування в економіку України / Юлія Кульбач, Інна Дем'яненко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – Ч. 3. – С. 376-378.