Оцінка сучасного стану питання планування заходів запобігання виробничого травматизму у готелях і ресторанах України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проведений аналіз вітчизняних та закордонних літературних джерел за станом проблеми запобігання травматизму у готелях і ресторанах. Розглянута можливість подальшого вдосконалення не тільки системи оцінки травмонебезпеки об’єкта діяльності готельно-ресторанного комплексу, а й оптимізаційної системи синтезу плану таких заходів, які б дозволили отримати максимальний ефект зниження рівня травматизму при найменших економічних витратах. The conducted analysis of domestic and foreign literature as the problem of preventing injuries in hotels and restaurants. The possibility of further improving not only the evaluation system injury danger object of hotel and restaurant complex, synthesis and optimization system plan of action that would get the maximum effect of reducing injuries at the lowest economic cost.

Опис

Ключові слова

кафедра екологічної безпеки та охорони праці, безпека, праця, травматизм, нещасний випадок, security, labor, accidents, factor

Бібліографічний опис

Євтушенко, О. В. Оцінка сучасного стану питання планування заходів запобігання виробничого травматизму у готелях і ресторанах України / О. В. Євтушенко, А. О. Сірик // Практика і перспективи розвитку еногастрономічного туризму: світовий досвід для України т: міжнародна науково-практична конференція, 24 вересня 2015 р. / Національний університет харчових технологій ; Міністерство освіти і науки України. – К. : НУХТ, 2015. – С. 251-253.