Шляхи та способи заощадження енергії в пневмоприводах пакувальних машин

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Однією з нагальних потреб сьогодення для підприємств харчової та пакувальної галузей є проведення заходів з енергозбереження. Встановлено, що найбільший економічний ефект від таких заходів отримується у випадку впровадження комплексу вимірювальних засобів в потокові лінії для здійснення постійного моніторингу витрат стисненого повітря. У роботі виконано аналіз конструкцій витратомірів для таких систем, визначені переваги та недоліки їх використання.

Опис

Ключові слова

кафедра теоретичної механіки та ресурсоощадних технологій, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки, пневмопривод, пакувальні машини, заощадження енергії, пневмопривод, упаковочные машины, энергосбережения, energy savings, packaging machinery, Pneumodrive

Бібліографічний опис

Шляхи та способи заощадження енергії в пневмоприводах пакувальних машин / М. В. Якимчук, О. М. Гавва, А. П. Беспалько, О. М. Журибеда // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції - основні засади її конкурентоздатності : матеріали V Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 14 вересня 2016 р., м. Київ. - Київ : НУХТ, 2016. - С. 18-20.