Управління підприємством на основі діагностики його внутрішнього і зовнішнього середовища

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

зовнішнє середовище, внутрішнє середовище, бізнес еко-система, фасилітатор, циркулярна економіка, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Дідашко, Ю. І. Управління підприємством на основі діагностики його внутрішнього і зовнішнього середовища : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 073 Менеджмент / Юлія Ігорівна Дідашко ; наук. керівник Вікторія Олександрівна Москаленко. – Київ, 2021. – 106 с.