Забезпечення хлібобулочними виробами споживчого ринку України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

хлібобулочні вироби, споживчий ринок, хлібопекарська галузь, ціни, хлебобулочные изделия, потребительский рынок, хлебопекарская отрасль, цены, bakery products, consumer market, bakery branch, price, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Лисенко, О. А. Забезпечення хлібобулочними виробами споживчого ринку України / О. А. Лисенко // Інноваційна економіка: макро-, мезо- та мікрорівні : Міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 груд. 2015 р. – Херсон : Гельветика, 2015. – С. 26-29.