Показники якості м'ясо-рослинного паштету з використанням сочевиці

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В сучасних умовах відбувається постійне зростання вимог споживачів до якості готової продукції. З одного боку покупці прагнуть споживати смачну їжу, яка є корисною для здоров’я, а з іншого – доступною за ціною. Вирішенням поставленого завдання є застосування у рецептурах рослинних компонентів таких як бобові культури. Тому розроблення рецептури м'ясо-рослинного паштету підвищеної харчової цінності з позитивними органолептичними показниками є актуальним. Іn today's environment there is a constant increase in consumer requirements for the quality of finished products. On the one hand, buyers want to consume delicious, health-beneficial food and on the other hand, affordable. The solution to this problem is the use in the formulations of plant components such as legumes. Therefore, the development of compounding meat and vegetable pate of high nutritional value with positive organoleptic characteristics is relevant.

Опис

Ключові слова

vegetable raw materials, посічені м’ясні напівфабрикати, харчові волокна, рослинна сировина, chopped meat semi-finished products, dietary fiber, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Іценко, К. А. Показники якості м'ясо-рослинного паштету з використанням сочевиці / К. А. Іценко, О. І. Гащук, О. Є. Москалюк // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів VIІI Міжнародної науково-технічної конференції, 5–6 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 358–359.