Соціально-етичні аспекти сучасного маркетингу у контексті конкурентоспроможності підприємств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проаналізовані соціально-етичні аспекти сучасного маркетингу, які покликані забезпечити конкурентоспроможність продукції, посилити довіру та прихильність споживача до підприємства. The social-ethical aspects of modern marketing, which must ensure the competitive ability of production and increase the consumer's trust and craving for enterprise are analyzed.

Опис

Ключові слова

соціально-етичний маркетинг, конкурентоспроможність, споживчі потреби, social-ethical marketing, competitive ability, consumers' needs, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Стахурський, В. О. Соціально-етичні аспекти сучасного маркетингу у контексті конкурентоспроможності підприємств / В. О. Стахурський // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 21–22 листопада 2013 р. - К. : НУХТ, 2013. - С. 189–191.