Нутрієнти для підвищення резистентності організму людини до антропогенних чинників

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Оскільки лише харчові продукти повсякденно надходять в організм, то саме вони набувають пріоритетного значення в якості захисних компонентів клітин, тканин та систем живого організму. Потрібно лише зі всього розмаїття нутрієнтів обрати ті, які за своїми функціональними та біологічними характеристиками справляють найбільш виражений вплив на організм. Це і стало темою даної роботи, в результаті виконання якої виокремлено 5 груп сполук нутрієнтів, що забезпечують функції бар’єрних тканин організму, поліпшують знезаражувальну функцію печінки, знешкоджують дію шкідливих мікроорганізмів, вірусів та інших чужорідних компонентів і активізують імунну систему, справляють антиканцерогенну дію та запобігають накопиченню в організмі радіонуклідів, важких металів тощо. На основі літературних даних та власних теоретичних досліджень основним представникам зазначених сполук дано характеристику з точки зору їхнього впливу на певні органи та системи, наведено добову потребу споживання та природні джерела. За матеріалами статті зроблено висновок: розвиток людини (фізичний та психічний), стан її здоров’я і підтримання його на належному рівні неможливі без раціональної взаємодії людини і природи, без уміння людини розумно використовувати потенційні можливості компонентів харчових продуктів і створювати систему оздоровчого харчування як найтісніший зв'язок людини і навколишнього світу.

Опис

Ключові слова

кафедра технології оздоровчих продуктів, біосфера, урбанізація, організм людини, харчові продукти, захисні властивості, мікроорганізми, нутрієнти, biosphere, urbanization, human organism, foodstuffs, protective properties, microorganisms, nutrients

Бібліографічний опис

Сімахіна, Г. О. Нутрієнти для підвищення резистентності організму людини до антропогенних чинників / Г. О. Сімахіна, Т. А. Мартиненко, М. В. Закржевський // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – Т. 25, № 6. – 2019. – С. 182–194.

Зібрання