Використання різноманітних методів стимулювання збуту на ПРАТ «Київмлин»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

Київмлин, методи стимулювання збуту, підприємство, Kyivmlyn, methods of sales promotion, enterprise

Бібліографічний опис

Слободенюк, Р. С. Використання різноманітних методів стимулювання збуту на ПРАТ «Київмлин» / Р. С. Слободенюк // Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України : матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 14-15 березня 2013 р. : тези доповідей. – К.: НУХТ, 2013. – C. 122 – 123.