Поточний контроль металу елементів обладнання харчових виробництв

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Результати досліджень показали, що значення параметрів пошкодження, які визначені за характеристиками твердості, мають між собою добрі якісну та кількісну кореляції. The results showed that the damage values ​​that are defined by the characteristics of hardness, are among a good qualitative and quantitative correlation.

Опис

Ключові слова

обладнання харчових виробництв, контроль якості, метал, equipment for food industry, quality control, metal

Бібліографічний опис

Швець, В. Поточний контроль металу елементів обладнання харчових виробництв / Володимир Швець, Анатолій Грехньов // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 2. – С. 303-305.