Принципи розроблення харчових продуктів, адекватних нутритивним потребам військовослужбовців

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Харчові продукти для військових повинні посісти статус спеціальних; головною умовою їх виробництва має бути використання природної сировини та природних збагачувачів з широким спектром функціональних інгредієнтів різної спрямованості. В основі створення таких продуктів пріоритетна роль належить білковій та збалансованій жировій складовим, достатній концентрації харчової клітковини, вітамінів та мінеральних елементів (передусім антиоксидантної дії). Foodstuffs for the military must occupy the status of special; the main condition for their production should be the use of natural raw materials and natural enrichments with a wide range of functional ingredients of different orientations. At the heart of the creation of such products, the priority role belongs to the protein and balanced fat components, a sufficient concentration of dietary fiber, vitamins and minerals (especially antioxidant action).

Опис

Ключові слова

військовослужбовці, спеціальні харчові продукти, нутритивні потреби, функціональний інгредієнт, збалансований склад, servicemen, special foods, nutritional needs, functional ingredient, balanced composition, кафедра технології оздоровчих продуктів

Бібліографічний опис

Сімахіна, Г. О. Принципи розроблення харчових продуктів, адекватних нутритивним потребам військовослужбовців / Г. О. Сімахіна, Н. О. Стеценко, І. Ю. Гойко // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності : матеріали ІХ Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 10 грудня 2020 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 15-17.