Особливості визначення доданої вартості підприємства в сучасних умовах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

вартість, додана вартість, вартісно-орієнтований підхід, value, value added, value based approach, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Багацька, К. В. Особливості визначення доданої вартості підприємства в сучасних умовах / К. В. Багацька // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання : зб. тез доп. Всеукр. наук.-практ. конф., м. Черкаси, 17 лютого 2012 р. - Черкаси: Вид-во ТОВ "Маклаут", 2012. - С. 296.