Функціональні тваринні білки, практика застосування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2001

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У функціональних тваринних білках знайдено таке сполучення сировинних інгредієнтів, при якому створювані продукти найбільшою мірою відповідають сучасним вимогам.
In functional animal proteins found such a combination of raw ingredients, which created products the most up to date.

Опис

Ключові слова

функціональні тваринні білки, functional animal proteins, водоутримуюча здатність білкових препаратів, water-retaining ability of protein drugs, кафедра екологічної безпеки та охорони праці, кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції

Бібліографічний опис

Гуць, В. С. Функціональні тваринні білки, практика застосування / В. С. Гуць, О. А. Коваль // Наукові праці УДУХТ. - 2001. - № 10. - С. 68-69.

Зібрання