Bread Products High in Biologically Complete Protein

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Bread products are traditional daily foods. However, their chemical composition is rather imbalanced. First of all, it’s because of deficiency of protein which is one of the most important components of nutrition. The problem is particularly acute for people with increased need in protein consumption (people of hard physical labor, athletes, tourists, etc.). The study proposes to use vegetable protein isolates to increase nutritional and biological value of various groups of bread products. Recipes of high-protein breads and bread sticks (balls), and an innovative product – crumb briquette – were developed based on technological research. Information on nutritional, biological and energy value of the developed products are given. The study shows that protein content in the final products increased by 1.5…2.5 times, and their biological value also rose due to greater quantity of lysine. It will allow to label such bread products as high-protein products. These products are also suitable for use in tourist nutrition and may be included in dry rations of servicemen. Хлібні вироби є традиційним продуктом щоденного харчування. Водночас їхній хімічних склад характеризується незбалансованістю. Насамперед це стосується дефіциту білка, який є одним з найважливіших компонентів харчування. Особливо гостро ця проблема постає для людей з підвищеною потребою у споживанні білка (люди важкої фізичної праці, спортсмени, туристи тощо). Для підвищення харчової та біологічної цінності різних груп хлібних виробів у роботі запропоновано використання ізолятів рослинних білків. За результатами технологічних досліджень розроблено рецептури високобілкових видів хліба і хлібних паличок (кульок), а також інноваційного продукту – сухарного брикету. Наведено дані харчової, біологічної та енергетичної цінності розроблених виробів. Показано зростання вмісту білка у кінцевій продукції у 1,5…2,5 рази та підвищення її біологічної цінності за рахунок більшої кількості лізину. Це дасть можливість маркування таких хлібних виробів як високобілкових продуктів. Також ці вироби придатні для використання у туристичному харчуванні та можуть бути включені до складу сухих пайків військовослужбовців.

Опис

Ключові слова

bread, vegetable protein, nutritional value, biological value, хліб, рослинний білок, харчова цінність, біологічна цінність, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів, кафедра технології зберігання і переробки зерна, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Sharan, A. V. Bread Products High in Biologically Complete Protein / A. V. Sharan, V. M. Makhynko, L. O. Sharan // Modern engineering and innovative technologies. - 2020. - Issue № 11, P.1. – P. 65–69.

Зібрання