Управління інноваційною діяльністю на готельному підприємстві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

інновація, готельна справа, кафедра туристичного та готельного бізнесу

Бібліографічний опис

Антоненко, І. Я. Управління інноваційною діяльністю на готельному підприємстві / І. Я. Антоненко, К. О. Таран // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11-12 квітня, 2019. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 364.