Композиція штамів з високою целюлозолітичною активністю

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Були відібрані штами В. licheniformis А 6/2 і В. licheniformis В-5510, перспективні для створення композиції для утилізації пожнивних залишків на їх основі. Досліджувані штами характеризувалися високою целюлозолітичною активністю і є непатогенними для теплокровних тварин. Were selected strains of B. licheniformis and B. A 6.2 licheniformis B-5510, promising to create compositions for utilization of crop residues on them. The studied strains were characterized by high cellulolytic activity and is non-pathogenic for warm-blooded animals.

Опис

Ключові слова

целюлозолітична активність, мікроскопічні гриби, утилізація поживних залишків, utilization of nutrient balances, microscopic fungi, cellulolytic activity, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Авдєєва, Л. Композиція штамів з високою целюлозолітичною активністю / Л. Авдєєва, М. Разгородін // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – Ч. 1. – С. 652-653.