Удосконалення технології реструктурованих шинкових виробів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Високого споживчого попиту нині набули реструктуровані шинкові вироби, виготовлені із невеликих шматків безкісткового м’яса, що дозволяє більш повно використовувати сировину. Використання тваринних білковмісних структуроутворювачів у технології шинкових консервів з м’яса птиці дозволить розширити асортимент даної групи та отримати продукт з хорошими органолептичними характеристиками. Restructured ham products made from small pieces of boneless meat, which allows for more complete use of raw materials, have gained high consumer demand. The use of animal protein-containing structure formers in the technology of canned ham from poultry meat will allow to expand the range of this group and obtain a product with good organoleptic characteristics.

Опис

Ключові слова

м'ясо птиці, шинкові консерви, poultry meat, canned ham, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Гащук, О. І. Розширення асортименту м'ясних продуктів для раціонів військовослужбовців / О. І. Гащук, О. Є. Москалюк, А. О. Лініченко / Food аdditives. Healthy man and human patient diet : proceedings of Х International scientific and practical internet conference. – Prague, 2023. – Рp. 16