Бродильний апарат (Патент на винахід №104401)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Бродильний апарат, що складається з циліндричного корпусу, сорочки охолодження, конічного днища, патрубків підведення і відведення середовища, запобіжного клапана та клапана санітарної обробки, який відрізняється тим, що устаткований циркуляційним контуром по парогазовій фазі у складі трубопроводу з засувкою, який з’єднаний через патрубок з газовим середовищем циліндричного корпусу та циркуляційним контуром по парогазовій та паро газорідинній фазах, що обладнаний трубопроводами, засувкою, компресором, скрубером-конденсатором барботером газової фази, що розміщений в рідинному середовищі циліндричного корпусу, та має датчик рівня піни, що з’єднаний з контролером, який управляє компресором і засувки парогазового контуру, причому скрубер-кондесатор містить додатковий контур у складі трубопроводів, насоса, запірної арматури і теплообмінника. Fermenter, consisting of a cylindrical body, a cooling jacket, conical bottom, nozzle inlet and outlet of the environment, the safety valve and valve sanitary processing, wherein is equipped with a circulation circuit on the steam phase in the composition of the pipeline with a latch that is coupled through the pipe with gas medium cylindrical body and circulation loop on the steam and steam hazarding phases, equipped pipelines, valves, compressor, scrubber-bubbler condenser gas phase, placed in a liquid medium cylindrical body, and has a level sensor foam connected to the controller, which controls the compressor and latches gas-steam circuit and scrubber-conductor contains an additional loop in the composition of pipelines, pump, valves and heat exchanger.

Опис

Ключові слова

бродильний апарат, fermenter, газове середовище, gas environment, кафедра теоретичної механіки та ресурсоощадних технологій, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Патент на винахід № 104401 Україна, МПК (2013) C12F 3/03 С12M 1/00. Бродильний апарат / В. М. Криворотько, А. І. Соколенко, І. Ф. Максименко, О. О. Бойко ; власник НУХТ. – № 2013 05632 ; заявл. 30.04.2013; опубл. 27.01.2014, Бюл. № 2.

Зібрання