Особливості комплексоутворення катіонів металів з поліетерами

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В роботі проаналізовано фактори, що впливають на склад, будову та стійкість комплексних сполук металів з краун-етерами і подандами. Розглянуто методи визначення відповідних термодинамічних констант стійкості утворюваних комплексів. Досліджена можливість селективного екстракційного вилучення деяких металів із водного розчину в органічні розчинники. This paper analyzes the factors that influence the composition, structure and stability of complex compounds of metals with crown ethers and podandamy. The methods of determining appropriate thermodynamic stability constants of complexes formed. The possibility of selective extraction of some metals removal from aqueous solution in organic solvents.

Опис

Ключові слова

катіони металів, поліетери, комплексоутворення, metal cations, polyethers, complexation, кафедра харчової хімії

Бібліографічний опис

Котляр, К. Особливості комплексоутворення катіонів металів з поліетерами / Катерина Котляр, Владислав Віденко, Олег Кроніковський // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 2. – С. 640-641.