Дистанційні технології навчання як важлива складова інноваційного освітнього простору України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Одним із пріоритетних напрямків державної політики України в сфері освіти є використання інноваційних технологій у процесі покращення якості освіти, ефективна інтеграція у світовий та європейський освітній простір. Сучасні інформаційні технології дають змогу підвищити ефективність освітнього процесу.

Опис

Ключові слова

освіта, інноваційні технології, освітній простір, ефективність освітнього процесу, education, innovative technologies, educational space, efficiency of educational process, кафедра гуманітарних дисциплін

Бібліографічний опис

Приблуда, Л. М. Дистанційні технології навчання як важлива складова інноваційного освітнього простору України / Л. М. Приблуда // Педагогічні інновації в освітньому просторі сучасного закладу вищої освіти : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції, 12 березня 2021 р. – Київ : ККІБП, 2021. – С. 28–29.