Розмірні ланцюжки та бази для відліку розмірів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2000

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Для виготовлення деталі дуже важливо, щоб на її кресленні були нанесені розміри не лише для того, щоб відтворити її геометричні форми, але й для її технологічно правильного виготовлення. To manufacture items very important that its drawing dimensions were applied not only to reproduce its geometric form, but also for its proper fabrication technology.

Опис

Ключові слова

креслення, drawing, деталь, detail, розмір, size, площина, plane, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

Бібліографічний опис

Люлька, Д. М. Розмірні ланцюжки та бази для відліку розмірів / Д. М. Люлька, А. П. Верхола // Тези доповідей 66-ї студентської наукової конференції, 13–15 квітня 2000 р. – Київ : УДУХТ, 2000. – Ч. 2. – С. 109.