Дослідження нового способу введення меляси

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В основу тезис доповіді покладено дослідження нового способу введення меляси, що дозволяє знизити енергоємність технологічного процесу і покращити екологічну ситуацію. At the heart of abstract is using the new method of molasses introduction that allows to reduce the energy intensity of the process and to improve ecological situation.

Опис

Ключові слова

меляса, гранулювання, molasses, granulate, кафедра технології зберігання і переробки зерна

Бібліографічний опис

Дослідження нового способу введення меляси / У. В. Кирган, Т. В. Коваль, О. О. Євтушенко, О. І. Шаповаленко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ ст. : тези доп. 76-ї наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, Київ, 12 – 13 квітня 2010 р. – К. : НУХТ, 2010. – Ч. 2. – С. 161.