Склад їстівної плівки з пробіотиком (Патент на корисну модель №111295)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Склад їстівної плівки з пробіотиком містить плівкоутворювач, воду та пробіотичну добавку Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium longum, Lactobacillus acidophilus. Як плівкоутворювач використовують модифікований крохмаль з високоамілозних сортів кукурудзи, желатин, як пробіотичну добавку додатково використовують Acetobacter aceti, Bifidobacterium adolescentics, Bifidobacterium animalis, Lactococcus lactis subsp. cremoris, Propionibacterium freudenreichii та додатково плівка містить гліцерин. The composition of edible film contains probiotics plivkoutvoryuvach, water and probiotic supplements Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium longum, Lactobacillus acidophilus. As plivkoutvoryuvach use modified starch vysokoamiloznyh varieties of corn, gelatin, as probiotic supplements also use Acetobacter aceti, Bifidobacterium adolescentics, Bifidobacterium animalis, Lactococcus lactis subsp. cremoris, Propionibacterium freudenreichii and film additionally contains glycerin.

Опис

Ключові слова

їстівна плівка, пробіотик, edible film, probiotic, кафедра експертизи харчових продуктів, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель 111295 Ураїни, МПК (2016.01) А21D 15/08 (2006.01) C12N 1/100 Склад їстівної плівки з пробіотиком / А. І. Чорна, О. С. Шульга, Л. Ю. Арсеньєва, Н. М. Грегірчак, К. Ю. Покойовець, О. В. Кравчено, А. О Голь. – № u2016 03704 ; зявл. 07.04.2016 ; опубл. 10.11.2016, Бюл. №21. – 4 с.

Зібрання