Кавітаційна стійкість керамічних матеріалів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті наведені результати досліджень кавітаційно-ерозійної стійкості конструкційної кераміки. Встановлено, що процес її руйнування має циклічний характер і визначається коефіцієнтами інтенсивності навантаження і критичною міцністю потужності деформації. The results of researches of cavitation-erosive firmness of construction ceramics are resulted in the article. It is proved that the process of its destruction has cyclic character and consernes by the coefficients of intensity of loading and critical durability of power deformation.

Опис

Ключові слова

інтенсивність навантаження, intensity of the loading, кавітаційна стійкість, керамічні матеріали, cavytation firmness, ceramic materials, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Бібліографічний опис

Литвиненко, O. А. Кавітаційна стійкість керамічних матеріалів / O. А. Литвиненко, О. І. Некоз, В. П. Кавун // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск "Хімія, хімічна технологія та екологія". - Харків: НТУ "ХПІ". - 2009. -№ 25. – С. 18-23.

Зібрання