Формування громадської думки щодо збалансованого і якісного харчування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Сьогодні одна з головних задач держави - донести до населення необхідність правильного і збалансованого харчування. По суті, це величезна методологічна робота на перетині кількох галузей наук: медицини та санітарії, фізіології, біохімії та ряду інших. Пов'язано це з тим, що збалансованість харчування людини залежить від безлічі факторів. По-перше, від стану здоров'я самої людини, його віку, роду професійної діяльності, способу життя та інших аспектів, що визначають потребу організму в тій чи іншій кількості поживних речовин, мінералів і вітамінів. По-друге, від концентрації цих речовин в продуктах харчування. Today one of the main tasks of the state - to convey to the public the need for proper and balanced diet. In fact, it is a huge methodological work at the intersection of several branches of science, medicine and hygiene, physiology, biochemistry, and several others. This is due to the fact that the balance of human nutrition depends on many factors. First, the state of health of the person, age, type of professional activity, lifestyle and other aspects that determine the body's need varying amounts of nutrients, minerals and vitamins. Second, the concentration of these substances in food.

Опис

Ключові слова

харчування, держава, громадська думка, meals, state, public opinion, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Тіхонова, Н. О. Формування громадської думки щодо збалансованого і якісного харчування / Н. О. Тіхонова // Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 690-691.