Розрахунок потужності привода формувальних машин

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Для формування харчових продуктів витрачається енергія. Розрахунок її оптимальної кількості - складна інженерна задача. Пов’язано це перш за все з різними структурно-механічними властивостями дисперсних систем що стискаються. За реологічними (структурно-механічними) властивостями подрібнене м’ясо, сирна маса, тісто та інші харчові дисперсні системи можна представити як реологічне тіло з в’язко-пружними властивостями. Механічна модель такого тіла має вигляд послідовно з’єднаного в’язкого елемента р з пружним с. To form the food consumed energy. The calculation of the optimal number - a complex engineering task. This is due primarily to the different structural and mechanical properties of disperse systems that are compressed. For rheological (structural and mechanical) properties minced meat, curd, dough and other food dispersion systems can be represented as rheological body of visco-elastic properties. Mechanical model of the body looks like a viscous element connected in series with an elastic p p.

Опис

Ключові слова

розрахунок потужності, енергія, потужність, power calculation, energy, power, кафедра екологічної безпеки та охорони праці, кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції

Бібліографічний опис

Коваль, О. А. розрахунок потужності привода формувальних машин / О. А. Коваль, В. С. Гуць // Готельно-ресторанний бізнес: інноваційні напрями розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 25−27 березня 2015 р. – Київ : НУХТ, 2015. – С. 235−236.