Розробка системи автоматизації процесу дефекосатурації на цукровому заводі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління, цукор-пісок, дифузійний сік, дефекосатурація, ПЛК, М340, Sitrans, мнемосхема, тиск, pH, CO2, Ca(OH)2, рівень, виконавчий механізм, регулюючий орган, алгоритм

Бібліографічний опис

Бураков, М. М. Розробка системи автоматизації процесу дефекосатурації на цукровому заводі : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології / Михайло Михайлович Бураков; наук. керівник Сергій Андрійович Киричук. – Київ, 2022. – 167с.