Сучасний стан та перспективи розвитку вітчизняної індустрії виробництва дитячих молочних продуктів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В Україні ринок дитячого харчування починає розвиватися відповідно з загальною економічною динамікою розвитку країни. Вітчизняним виробникам все більше потрібно вкладати кошти в модернізацію підприємств, підвищувати кваліфікацію кадрів та винаходити все нові технології виробництва продукції для підвищення її якості конкурентоспроможності на ринку збуту. In Ukraine, the baby food market is beginning to develop in line with the overall economic dynamics of the country's development. Domestic producers increasingly need to invest in modernization of enterprises, to increase the qualification of personnel and to invent new technologies of production to improve its competitiveness in the market.

Опис

Ключові слова

дитячі продукти, молочна промисловість, модернізація, baby products, dairy industry, modernization, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

Костенко, О. Сучасний стан та перспективи розвитку вітчизняної індустрії виробництва дитячих молочних продуктів / О.Костенко, Г. Поліщук // Наукові здобутки молоді –вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85 Ювілейної міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – К. : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 415.