Імітаційне моделювання кристалізації охолодженням утфелю останнього продукту

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

На основі рівнянь матеріального балансу та уявлень про процес кристалізації утфелю останнього продукту охолодженням як об’єкт технології, побудована імітаційна модель цього процесу, за допомогою якої проведено обчислювальні експерименти. За результатами цих експериментів отримані експоненційні аналітичні залежності зміни характеристик утфелю в процесі кристалізації охолодженням, а саме вмісту кристалів, маси, чистоти та масової частки сухих речовин міжкристального розчину. Доведено, що результати експерименту за розробленою імітаційною моделлю повністю відображають характер перебігу процесу кристалізації сахарози охолодженням. Based on the equations of material balance and understanding of the process of cooling crystallization massecuite of last product as technology object simulation model of the process has been constructed by which computational experiments has been conducted. According to the results of these experiments obtained exponential dependence of the analytical characteristics of massecuite during cooling crystallization, namely the content of crystals, weight, purity and mass fraction of solids of the syrup. It is proved that the results of an experiment developed a simulation model fully reflect the nature of the process of crystallization of sucrose cooling.

Опис

Ключові слова

імітаційна модель, кристалізація охолодженням, утфель, міжкристальний розчин, вміст кристалів, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування, simulation model, cooling crystallization, massecuite, syrup, content of crystals

Бібліографічний опис

Мирончук, В. Г. Імітаційне моделювання кристалізації охолодженням утфелю останнього продукту / В. Г. Мирончук, О. А. Єщенко, М. М. Картава // Наукові праці НУХТ. – К. : НУХТ. - 2012. - № 42. – С. 80-87.

Зібрання