Моделювання процесу випарювання в 1 корпусі ВУ на основі розфарбованих мереж Петрі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Школьна, О. В. Моделювання процесу випарювання в 1 корпусі ВУ на основі розфарбованих мереж Петрі / О. В. Школьна // Проблеми та перспективи розвитку енергетики, електротехнологій та автоматики в АПК : ІV Міжнародна науково-практична конференція, 21-22 листопада 2016 р., Київ. – К. : НУБіП України, 2016. – С.170-171.

Анотація

Стаття присвячена моделюванню процесу випарювання в 1 корпусі ВУ на основі розфарбованих мереж Петрі. The article is concected with modeling of evaporation at the first evaporator effect by colored Petri nets.

Опис

Ключові слова

моделювання, процес випарювання, розфарбовані мережі Петрі, випарна установка, modeling, evaporation process, colored Petri nets, evaporator, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис