Постановка задачі оптимального управління дріжджовирощувальним апаратом

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В тезах розглядається постановка задачі оптимального управління процесу вирощування хлібопекарських дріжджів на основі ситуаційного управління. In the thesis statement is considered optimal control problem growing process of baking yeast-based situational management.

Опис

Ключові слова

дріжджовирощувальним апарат, оптимальне управління, мінімізація тривалості циклу, максимізація продуктивності, apparatus for growing yeast, optimal control, minimize cycle time, maximize productivity, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Чорна, Ю. О. Постановка задачі оптимального управління дріжджовирощувальним апаратом / Ю. О. Чорна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 78 –а наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, Київ, 2-3 квітня 2012 р. - К. : НУХТ, 2012. - С. 313-314.